Twoja smart przestrzeń

15 V DC (max. 15 W) lub ethernet